Si vols participar, omple el formulari adjunt.

El preu de la inscripció és de 150,00€, s’ha de fer l’ingrés al número de compte: ES22 2100 0133 5202 0047 3687 (com a referència el nom de la persona de contacte).

Inscripció:

Dades dels jugadors: