Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis, així com la de donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggeriments. El seu consentiment és la base legal per al tractament de les dades.

Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a CLUB PINEDA DE MAR FUTBOL SALA, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas dades CLUB PINEDA DE MAR FUTBOL SALA, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant el temps que duri la relació comercial. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a Herbes Dietètica i Nutrició mitjançant el correu electrònic: futbolsala@gmail.com

Responsable: MARIANO URBANO GONZÁLEZ
Domicili: Pl. Espanya 3
08397 Pineda de Mar
CIF: 38.779.031L
E-mail: futbolsala@gmail.com